Az Andrássy-Kurta János Művészeti Alapítvány,a Sárospataki

Képtár és Sárospatak Város Önkormányzata

Andrássy-Kurta János élete és munkássága címmel

pályázatot hirdet középiskolás diákok számára.

 

A pályázat célja:

Andrássy-Kurta János, a 20. század egyik legjelentősebb magyar szobrászművésze életének és munkásságának megismerése és bemutatása a diákok szemével. Az alkotó művészetének népszerűsítése a mai fiatal korosztály körében.

 

  1. Esszé jellegű írásművel, mely legalább ¼, de legfeljebb egy ív terjedelmű (egy ív 11 gépelt oldal, kb. 44.000 leütött karakter). Az írásművek tartalmaznia kell nem csupán a művész életére vonatkozó leírásokat, hanem a szerző személyes megközelítését a Andrássy-Kurta János művészetével kapcsolatban.
  2. Fotó sorozattal és/vagy állóképes prezentációval, amely legalább 20, de legfeljebb 40 elemből áll. A fotósorozat/prezentáció nem csupán a művész munkáit tartalmazhatja. Használhatóak például archív fotók a művészről és koráról, a köztéri munkák környezetét bemutató képeket is.
  1. Mozgóképes alkotással műfaji korlátozás nélkül, amely készülhet bármely mozgóképes technikával (mobil telefon, kézi kamara, mozgóképes animáció stb.) és amely legalább 3, de legfeljebb 15 perc terjedelmű. A videó nem csupán a művész munkáit tartalmazhatja. Használhatóak például archív fotók és videók a művészről és koráról, a köztéri munkák környezetét bemutató mozgóképek is.

Elbírálási szempontok:

  • Andrássy-Kurta János művészetének és korának személyes hangú, a fiatalok számára is vonzó bemutatása.
  • A munkák eredetisége, ötletessége, az alkotók kreativitását tükröző kivitelezése.

A pályamunkákat a kiírók képviselői bírálják el.

Díjak:

I. díj: 1 db okos telefon (kb.50.000 Ftértékben)

II. díj: 1 db digitális fényképezőgép (kb.30.000 Ftértékben)

III. díj: 1 db mp3-lejátszó (kb.20.000 Ftértékben)

Sárospatak Város különdíja: professzionális számítógépes hangszóró szett (kb.20.000 Ftértékben)

A díjazott alkotásokat különböző fórumokon közzétesszük. Így Sárospatak Város hivatalos honlapján, az Andrássy-Kurta János Alapítvány hivatalos honlapján,a Zemplén Televízióban.

A díjakat külön rendezvény keretében kerülnek átadásra, ahol a díjazott alkotások is bemutatásra kerülnek. Erről minden pályázó külön értesítést kap.

A pályamunkák beadása, hagyományos vagy elektronikus formában (e-mail, dvd, fájlcserélő internetes alkalmazás), a név és elérhetőség megjelölésével lehetséges.

A beadás helye:a Sárospataki Képtár (Sárospatak Szent Erzsébet út 14. Tel: 06-30-304-2058, bordas@zemplenimuzsa.hu)

A benyújtott pályaművek elbírálásáról minden pályázó személyes értesítést kap.

Benyújtás határidő 2012. november 15.

A pályamunkák elkészítéséhez segítséget nyújthat a művész életmű kiállítása az Újbástya Rendezvénycentrumban (a pályázók ingyen látogathatják a fotózás megengedett), továbbá a művész hivatalos honlapja a www.andrassykurtajanos.hu címen.

További információ és személyes segítség Bordás Istvántól kérhető (telefon: 06-30-304-2058, vagy 511-012, bordas@zemplenimuzsa.hu)