Ebben az évben ünnepli könyvtárunk alapításnak 65 évfordulóját. A jeles esemény napján könyvtáros találkozóra hívtuk a könyvtárosokat, ahol vendégünk volt Dr. Prokai Margit a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. Előadása során a Pataki könyvtári örökségünkkel ismerkedhettünk meg. Az igazgatónő részletesen ismertette Sárospatak művelődés- és könyvtártörténeti múltját. Külön figyelmet fordítva a városi könyvtár alapításának és fejlődésének fontos állomásaira és a város híres könyvtárosaira.  Közülük néhányan a teljesség igénye nélkül: Szombathy János (1749-1823), Erdélyi János (1814-1868), Harsányi István (1874-1928), Újszászy Kálmán (1902-1994), Szentimrei Mihály (1924-1999), Kuklay Antal (1932-), Kiss Endre József (1951-).

A városi könyvtár alapításának  éve 1953, igaz ekkor még a sátoraljaújhelyi járási könyvtár fiókkönyvtáraként üzemel az intézmény. Fontos mérföldkő 1968, mert Sárospatak városi rangjának visszaszerzése során a könyvtár már önálló városi könyvtárként kezd el működni. Az olvasók igényeinek teljesebb kiszolgálása érdekében 1977-ben zenei részleg nyílt az intézmény falain belül.  Ekkor a könyvtár a Rákóczi út 47. sz alatt működik, s 1983-ban költözik a Makovecz Imre által tervezett A Művelődés Házába. 1998-ban informatikai fejlesztés eredményeként az olvasók számára az internet hozzáférés megvalósítása pályázati forrásból valósult meg.  2003-tól kistérségi központként is működik a könyvtár, 15 kistelepülés könyvtári ellátásának biztosítása Sárospatak irányításával történik. Szintén pályázati támogatás biztosította a korszerű könyvtári adatbázis és online katalógus létrehozását. 2008 januárjától szervezeti változásként összevonás történt A Művelődés Házával. 2013–tól a kistérségi társulás megszűnésével, továbbra is Sárospatak központtal folytatódik a 15 járási település könyvtári ellátása a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben  (KSZR), szorosan együttműködve a miskolci megyei könyvtárral.

Én, N. N. a S. Pataki Iskola könyvtárosa, szentül ígérem, hogy a törvények szerint a communitas minden hűségemre bízott javait hűségesen megőrzöm és kezelem. Mindenekben nem a magán-, hanem a közhasznot tekintem. A Praeceptoroknak a köteles tiszteletet és kötelező engedelmességet megadom, jó hírnevüket és tekintélyüket mindig és mindenütt megvédem, az iskola törvényeiben előírt kötelességeket (amennyire a természet gyarlósága engedi) hűségesen teljesítem; az iskola jó hírnevét mind a kívülvalók, mind a házbeliek előtt sértetlenül fenntartom. Az iskola polgárainak az iskola könyveit használatra személyválogatás nélkül kiadom, a kiadottakat vagy bármi módon elhurcoltakat visszaszerzem, és meghatározott helyére elhelyezem, és minden hűségemre bízottakról azoknak, akiket illet vagy illetni fog, jó lelkiismerettel számot adok. A Szentháromság Isten engem úgy segéljen. Amen.”   (1621)
(A Sárospatak Református Kollégium 1621-es törvénye A könyvtáros esküformája. )

Az elmúlt öt év eseményeit fotókiállítás keretében mutattuk be a rendezvényre ellátogató érdeklődőknek.

A szakmai találkozó után az érdeklődő olvasók és látogatók Schäffer Erzsébettel találkozhattak. A Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista „A csoda bennünk van” címmel tartott előadást, melynek során az életünk és mindennapjaink apró kis történéseire hívta fel figyelmünket. Erzsébet érzelmekkel gazdagon színezett történeteit hallgatva mosoly és olykor néhány könnycsepp is megjelent a közönség arcán. Lebilincselő előadása során megismerhettük utazási szokásait, melynek alkalmával rengeteg tapasztalatot gyűjt az emberi kapcsolatokról. Erzsébet a különleges találkozások és életmesék nagy mestere az egyik legszerethetőbb kortárs írónk. Búcsúzóul könyvei közül válogathattunk, melyeket kérésünkre személyre szólóan dedikálta .

Szívből gratulálunk legutóbbi Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat)kitüntetéséhez, melyet március 15-én vehetett át az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként.

„A csodákat nem kell lebecsülnie az embernek, s ha nem várjuk őket, akkor is vannak. Szóval, ha valaki megkapargatja a saját életét, és a kicsi pillanatokat összesöpörgeti, nagyon sok van, egészen biztos.”

Az ünnepnap záró rendezvényeként egy kerekasztal beszélgetésre hívtuk olvasóinkat

Miért szeretek könyvtárba járni? címmel. A családias hangulatban zajló beszélgetés során  olvasóink szívesen beszéltek kedvenc olvasásélményükről, olvasási szokásaikról.

„Fontos a szülői példa, a könyvtári környezet és a könyvtárossal való kapcsolat. Olcsóbb kikölcsönözni egy könyvet  mint megvásárolni. A könyvtár mérhetetlen információ és számtalan történet szentélye, ahová bárki eljöhet. Rendkívül helytakarékos megoldás, ha már nem fér el több kötet a saját polcokon. Amennyiben mégsem tetszik a kikölcsönzött könyv, egyszerűen csak vissza lehet vinni a könyvtárba. Nemcsak a könyvek miatt érdekes könyvtárba járni, hanem a különböző témájú foglalkozások, író-olvasó találkozók, irodalmi rendezvények is kellemes időtöltést nyújtanak.”

Köszönjük a kedves és bíztató gondolatokat a kerekasztal résztvevőinek: Enyedi Gyulánénak, Götz Józsefnénak és Sasváriné Koczák Mariannak.

 

Trembeczki Lászlóné

könyvtárvezető