Idén, 2018. március 26-án lesz 35 éve annak, hogy A Művelődés Háza kinyitotta kapuit a város lakói előtt. 35 éve tölt be olyan kultúraközvetítő szerepet a város életében, amely igen csak meghatározóvá vált. A mindenkori vezetők és munkatársak mind azon munkálkodtak, hogy egyedi, különleges és színvonalas kiállításokat, előadásokat és rendezvényeket szervezzenek az itt élőknek, hogy ezek által is élettel töltsék meg a várost. Ez sikerült is. Az intézmény az évek alatt számos elismerést és szakmai kitüntetést kapott. A munka azonban sosem áll meg, maximum most egy kicsit megpihentek a Ház dolgozói és vezetője, hogy egy ünnepi műsor során végiggondolják mi is történt az elmúlt 35 év alatt.

A Művelődés Háza színháztermében tartották azt az ünnepséget, mellyel az intézmény fennállásának 35. évfordulójára emlékeztek meg. A megjelenteket Csatlósné Komáromi Katalin, az intézmény vezetője így köszöntötte.

„Három és fél évtized egy ember életében azt  kort jelzi, amikor már rendelkezik bizonyos élettapasztalattal, elért sikereket és kudarcokat is egyaránt. Eddigi életútja alapján tele van tervekkel, számos feladat áll előtte ami még megvalósításra vár. Ez igaz a Művelődés Házára is. Szakmai sikerek, elismerések és gonddal telt napok jelzik az eddig megtett utat. Sok feladat vár még ránk, hiszen 2018-ban tervezett ünnepi eseményeink nem csupán egy mérföldkövet jelentenek, hanem tágabb értelemben egy korszak lezárását is jelzik. Mindannyiunk előtt ismert, hogy kormányzati támogatásból nagy felújítás indul el a város emblematikus jelképévé vált Makovecz házban, melyek munkálatai terveink szerint ebben a naptári évben megkezdődnek.

Kedves Vendégek!

Sokszor úgy tűnik nem is volt olyan régen 1983. március 26-a, mikor Pozsgay Imre avató beszédében a következőket mondta e színpadon: „Ezzel az új intézménnyel teljesebbé vált Patak, és gazdagabbá a Patakiak élete. Kérdezhetné valaki, jogos-e gazdagodást múlt időben emlegetni, hiszen egy új intézmény még nem bizonyíthatta be, hogy mivel járult hozzá a társadalom felemelkedéséhez. Valóban, ez még csak ezután jön. De valami nagyon fontos dolog történt eddig is. Itt ugyanis nem csak falak emelkedtek, nem csak tető alá került egy épület és berendeztek egy házat, hanem ezalatt épült a közösség is. Sárospatak nem ajándékot kapott az országtól, hanem a nemzet gyarapodásához való hozzájárulása viszonzásaként, sok csatában kiharcolt lehetőséget egy új intézmény megteremtésére.” Eddig az idézet, és ma már ennyi év távlatából elmondhatjuk, hogy a város vezetői, az intézmény mindenkori használói és munkatársai jól sáfárkodtak Sárospatak meghatározó közösségi színterével, hiszen ez a ház 35 éve biztos bázisa a hazai és egyetemes kultúra értékközvetítő tevékenységének, befogadója és fenntartója előadó művészeti és tárgyalkotó csoportoknak, partnere a civil szervezeteknek, intézményeknek, Sárospatak város egész lakosságának. A Ház mindig is képes volt rátalálni a kihívásokra, megújítani szakmai munkáját a mindenkori társadalmi és gazdasági változásoknak megfelelően. Korosztálytól függetlenül, az új ismeretek átadásának, kikapcsolódásnak, élményeknek helyszíne, biztosítva a sokszínű kulturális alapellátást.

Sok város művelődési házában megfordultunk már, de olyan, mint ez a Ház, csak egy van. És amikor hazatérünk, és tudjuk, hogy itt beázik, ott egy kicsit omladozik a vakolat és lehet hogy elmegy az áram, de ez akkor is a mi Házunk.” – fogalmazott bevezető beszédében A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója, Csatlósné Komáromi Katalin.

A köszöntő után A Művelődés Háza Kamarakórusa lépett a színpadra, és adott elő 3 művet, majd Aros János köszöntő beszéde következett.

„Fontos megtartani a közösségeket, lehetőség szerint újakat létrehozni, majd élettel megtölteni őket. Hogy miért?! Azért, hogy a helyiek jól érezzék magukat Sárospatakon és hogy az idelátogató turisták is megtalálják számításaikat városunkban. A legnagyobb szerepe abban, hogy megtartsuk ezeket a közösségeket, az 1983. márciusában átadott Makovecz Imre által tervezett Művelődés  Házának van…

Egy személyes példa. Találkoztam Erzsike nénivel – 73 éves már – aki büszkén mondta, hogy „János, huligánsz koncerten voltam! 10 éve nem mozdultam ki, de most találkoztam a barátnőimmel!” Hát ezért érdemes A Művelődés Házát támogatni, ezért érdemes rendezvényeket szervezni, hiszen segítségükkel az emberek ismét kimozdulnak, egyre többen látogatnak ki a programokra. Köszönettel tartozom A Művelődés Háza mindenkori vezetőinek és dolgozóinak ezért a színvonalas munkáért.” – mondta a polgármester.

Aros János beszéde után átnyújtott Csatlósné Komáromi Katalinnak egy díszoklevelet, az intézmény fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Ezt követően Dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő köszöntötte az ünneplő közönséget.

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Azok, akik Sárospatakon élnek, magától értetődő természetességgel járnak-kelnek azok között az épületek között, amiket Makovecz Imre tervezett. Akik csak idelátogatnak, vagy fényképekről ismerik meg ezeket az épületeket, így A Művelődés Házát, azok rögtön felismerik, hogy valami nagyon különleges alkotással állnak szemben, ami – ahogy a tervező is szerette volna -, több az építőanyagnál, mert az épület nemcsak üzen, hanem lelke is van. Különleges épület, különleges helyen. Ez A Művelődés Háza.

A 35. évforduló sok mindenre ad alkalmat. 35 év már krisztusi kor, hosszú idő, ilyenkor célszerű hát visszatekinteni arra az időszakra, amikor ez az épület létrejött, lehetőséget nyújtva arra, hogy az a számtalan kulturális program, tevékenység megvalósuljon, közművelődést szolgáló funkció helyet kapjon. Az épületet ugyanis be kell lakni, és úgy vélem, hogy ez a mai szervezeti forma mentén a legideálisabb. A kiállítások, a színházi programok, a táncegyüttes, a kórus és a különböző kisebb körök szoros egységben működnek egy épületben a könyvtárral és a mozival. Így érvényesülhetnek a szinergiák, és így válik igazán képessé feladatának betöltésére az itt dolgozók közössége…

Úgy vélem, hogy A Művelődés Háza bebizonyította, hogy nemcsak azt a feladatot látja el, amivel a helyi közösség megbízza: a kultúra ápolásával, a közművelődéssel. A Művelődés Házának az elmúlt 35 évben különböző szabályozási környezetekben is sikerült többnek lenni annál, mint ami pusztán a funkciója, valóban A Művelődés hajléka szimbolikus és fizikai értelemben is.

kultúra nélkül nem élhetünk. Úgy vélem, hogy A Művelődés Háza lesz az egyik fontos biztosítéka a jövőben is annak, hogy Sárospatak olyan szellemi központ marad, amilyen már évszázadok óta is.” – mondta Dr. Hörcsik Richárd.

Az ünnepi műsor végén a jelenlévők a Bodrog Néptáncegyüttes színvonalas műsorát tekinthették meg.

(Sárospatak honlapja)