A Művelődés Háza és Könyvtára

Hírek

img_2451„Komolyan zene”

Június 8-án este 6 órától a Sárospataki Képtárban a Domján József kiállítási anyag díszletei között került megrendezésre ”Komolyan zene” címmel Bordás Eszter, Illés Adrienn és Hardon Réka koncertje, a Patak p’Art Minifesztivál zenei programjai bevezetőjeként. A három fiatal muzsikus sikeres bemutatkozásával megszépítette a jelenlévők kora nyári estéjét. A három ifjú zenész közül Hardon Réka és Bordás Eszter a sárospataki Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában kezdte zenei tanulmányait, s Krizsai Krisztina és Váradi Zoltán zenepedagógusok hatására választották a zenei pályát. Bordás Eszter és Illés Adrienn műsora a barokk zenét hozta közelebb az érdeklődőkhöz, s egyben megismertette a közönséget a barokk korra jellemző bél húrozású hegedű egyedi hangzásvilágával, ami jelentősen eltér a mai zenekedvelők által megszokott fém húrozású hangszerek  nyújtotta zenei hatástól. A köszöntések után a hangversenyt Hardon Réka nyitotta, előadásában Handel: G-dúr szonátája hangzott el fuvolán, Fedorcsák Katalin zongorakísérete mellett. Az igen fiatal fuvolista korát meghazudtoló előadásmódjával örvendeztette meg a hallgatóságot. Ezt követően Corelli X. szonátájának 1. és 2. tételét játszotta Bordás Eszter és Illés Adrienn. Mindkét fiatal zenész egyaránt jó ismerője nem csupán saját hangszerének, de a szerzőnek és az előadott műnek is. Ezt követően felváltva, hol fuvola szólt Hardon Réka előadásában, akinek műsorán szerepelt még Köhler, Mouquet, Gluck és Popp, hol pedig hegedű csembalóval Bordás Eszter és Illés Adrienn tolmácsolásában. Kettejük előadásában elhangzott még J.S.Bach: C-moll szonátája, valamint Illés Adrienn önálló előadásában  hallhatta a közönség csembalón Francois Couperin: Les Barricades mysterieuses c. darabját.

A hangverseny három fiatal zenésze változatos műsor összeállítással és színvonalas előadásmóddal örvendeztette meg a jelenlévőket. Jó bevezetője volt ez a Minifesztivál zenei eseményeinek.

Pataki brand

Barna Péter volt pataki diák június 9-én 17 órától az Újbástya Rendezvénycentrum konferencia termében tartott egy izgalmas előadást „Madarat tolláról, várost márkájáról” címmel. A téma, a Sárospatak brand annál is izgalmasabb, mert városunk kiemelt szerepet szán az idegenforgalomnak, ami mindig is jelen volt Sárospatak életében. A mai, megváltozott világunkban azonban már kevés az, ha egy település komoly történelmi múlttal, épített örökséggel, vagy éppen rendkívüli természeti környezettel bír, ezeket el kell tudni adni. Ehhez kell a Sárospatak márka, amit hozzáértő szakemberek segítségével, tudatos munkával, egy stratégia kidolgozásával lehet kialakítani. Ez a munka nem megy egyik napról a másikra, a brand ország-világ előtti megismertetése prdig igen komoly marketing tevékenységet igényel. Barna Péter előadásában először a márka fontosságával ismertette meg a jelenlévőket, több példát is bemutatva, majd sorra vette mindazt az értéket, amit egy kialakítandó Sárospatak brandben fel lehetne és fel kellene használni. Városunk bővelkedik ilyenekben, tehát „csupán” arról van szó, hogy ezekből kellene összerakni egy vonzó, csalogató márkát, s ezt minél szélesebb körben terjeszteni, eljuttatni a potenciális érdeklődőkhöz. A fiatal előadó jelenlegi munkahelyén – egy multi cégnél – márkafejlesztéssel foglalkozik, s mint pataki öregdiákot akár be is lehetne vonni egy Patak brand kialakításába.

Beszélgetés Bordás Eszterrel és Barna Péterrel

A fesztivál záró napján 10-én du. fél hatkor az Újbástya programjait egy beszélgetés zárta, mely során Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója kérdezte a két fiatal előadót pályaválasztásukról, s az eddigi munkásságukról. Bordás Esztertől megtudhattuk, hogy egykori pataki hegedűtanára Váradi Zoltán javaslatára választotta élethivatásának a zenét, ami egyébként amúgy is közel állt hozzá, hisz pici gyermekkora óta a zene állandóan ott volt az életében. Édesanyja énektanár, Édesapja pedig széleskörű zenei érdeklődéssel és nagy lemezgyűjteménnyel rendelkező zenebarát. Eszter a főiskolai évek alatt került közel a barokk zenéhez, s péntek esti műsorát is ennek jegyében állította össze. Ma Gödöllőn a zeneiskolában tanít, de tagja a Gödöllői Szimfonikus Zenekarnak is.

Péter a pataki évek után a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar szakot végzett, s már az egyetemi évek alatt újságírással foglalkozott. Tudósította a Sárospatak honlapot, az index.hu-t, de szerkesztette a Zempléni Múzsa szépirodalmi rovatát és írt könyvkritikákat az Élet és Irodalomnak is. Három évig dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumának kommunikációs osztályán, ahol igen sok tapasztalattal gazdagodott. Dolgozott egy kommunikációs ügynökségnél tanácsadóként, ma a Magyar Telekomnál mint kommunikációs szakember márkafejlesztéssel foglalkozik.

Kérdésre, hogy mit üzennének a pataki diákok jövő nemzedékének Péter elmondta, hogy a tanulás és a munka teljes mellbedobással való végzése nem spórolható meg. példaként megemlítette egyik vizsgája előtti napon barátai korizni hívták, s bár nagy kedve lett volna velük menni, mégis nemet mondott. A másnapi vizsga igazolta döntése helyességét. Megemlítette a pályaválasztás fontosságát. Javasolta, hogy olyan területet válasszon mindenki, ami közel áll hozzá, amit akár hobbiként is szívesen csinál. Mindketten egyetértettek abban, hogy sok időt és energiát kell befektetni ahhoz, hogy a kívánt célt elérjék, s ez a befektetés nem spórolható meg.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

 

 

Képek

img_1366A Művelődés Háza és Könyvtára  Foltos Pille Foltvarró Köre nyári alkotó táborában, 18 fő vett részt.

Az öt napos tábor célja, új technikák, lehetőségek megismerése, a korábban tanultak felelevenítése, tapasztalatcsere, valamint az újonnan csatlakozók felzárkóztatása, de elsősorban a közös szenvedély gyakorlása és a zavartalan alkotás. A lelkes foltvarrók készítettek faliképet, táskákat és mindenféle hasznos kiegészítőt, valamint megismerkedtek a transzfer technikával is.

A jó hangulatban eltöltött tábori napok után egy kis pihenőt tart a csoport, majd a nyári szünet után a foltvarrók szeptembertől folytatják megszokott rendben foglalkozásaikat, melyre továbbra is várnak mindenkit, aki egy kis kedvet érez ehhez az alkotó tevékenységhez.

Képek

A Művelődés Háza és Könyvtára 2017 szeptemberében indította tehetségfejlesztő programját. Az NTP-KULT-17 számú, „A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása” elnevezésű pályázat által támogatott projekt hiányt pótolt, hiszen az intézményben több évtizedes múltra tekint vissza a gyermekek néptáncos, népzenei tehetséggondozása, de a 18. életévét betöltött fiatalok számára ez az első ilyen jellegű programsorozat. A megvalósítási időszakban a 80 órás tanórán kívüli rendszeres foglalkozásokon a résztvevők mozgáskészség fejlesztéssel, tánctechnikai képzéssel foglalkoztak, kiemelt területe volt a fejlesztésnek a színpadon való tájékozódás, valamint a dramaturgiai ismeretekbe való bevezetés. A helyzetgyakorlatok során elsajátított nem táncos mozgások – lépések, gesztusok, színpadi séta -, elengedhetetlenek az előre mutató, dramatikus elemeket tartalmazó táncprodukciók létrehozásához. A hangképző gyakorlatok, a népdalok tanulása, a népdaléneklés technikájának elsajátítása zenei tehetségterület fejlesztését célozták. A program eredményeképp – közös alkotói folyamat során – létrejött egy színpadi mű „Főkolomposok” címmel, amelyben a különböző táncanyagok mellett dramatikus néphagyományok, valamint egy vásár színpadi megjelenítése is helyet kapott, s a műsor egy régebben hétköznapi – ma a használatból szinte teljesen eltűnt – tárgy, a kolomp motívuma köré épült fel. A programban Darmos Éva a fogalakozások szakmai irányítójaként, vezető tehetségfejlesztőként, Kis István és Kis Demeter Erika szakértőként, Darmos István pályázati felelősként, a program szervezőjeként vett részt, s önkénteseket is sikerült e munkába bevonni. A projekt első felében beszerzésre kerültek a résztvevők számára a próbákhoz szükséges táncos karaktercipők. A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások mellett a fiatalok részt vehettek az országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár rendezvényen, ahol táncos élményeket szereztek, népzenei koncerteket hallgattak, néptánc műsorokat tekintettek meg. Szintén e projekt adott lehetőséget számukra, hogy elutazhassanak Szentendrére, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, ahol a Pünkösdi Örökség program során találkozhattak népművészekkel, hagyományőrző kézművesekkel, táncosokkal, népzenészekkel, s betekinthettek a pünkösdi népszokásokba. A program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

A táboridőpontja: 2018 július 30-augusztus 4 ig.

A tábor témája: Az úrasztal közepek mintakincse, feliratok, jelentőségük. Recebetétek használata és elkészítése a Református Kollégium Múzeumában található úrasztal terítők alapján.

Július 30. hétfő

Délelőtt érkezés, regisztráció, a költségek befizetése és a szállás            elfoglalása.

Helyszín: A Művelődés Háza aulája

14.00-18.00  Tábornyitó

Ismerkedés egymással. Ismerkedés az úri hímzés motívumkincsével, a szükséges segédeszközökkel és használatukkal, valamint az öltéstechnikával. Hozott, vagy a helyszínen vásárolható terítő hímzésének elkezdése.

Vezető: Koscsó Istvánné hímző, népi iparművész

Helyszín: A Művelődés Háza klubterme

Július 31. kedd

9.00-12.00  A Sárospataki Református Kollégium Múzeumának úrasztali terítőinek középmintái, motívumkicsének üzenete, felíratok és azok elhelyezése. Előadó: Pocsainé Dr Eperjesi Eszter a Református Kollégium Múzeumának igazgatója lelkész-etnográfus.

Helyszín: A Művelődés Háza klubterme

ebéd

14.00-18.00 Az úrihímzésre jellemző öltéstechnika tanulása és gyakorlása.

vezető: Koscsó Istvánné

Helyszín: A Művelődés Háza klubterme

Augusztus 1. szerda

9.00-12.00 Az elkészült hímzések tisztítása, tárolása és állagmegóvás. Rece hímzések a múzeum úrasztal terítőin, a recebetétek összedolgozása az alapanyaggal. Eredeti darabok megtekintése.Előadó: Rádainé Bodnár Katalin, a múzeum restaurátora.

Helyszín: A Református Kollégium Múzeumának restaurátor műhelye.

ebéd

14.00-18.00 Az öltéstechnikák gyakorlása.

vezető: Koscsó Istvánné

Helyszín: A Művelődés Háza klubterme

Augusztus 2. csütörtök

8.00-20.00 Autóbuszos kirándulás Putnok, Gömörszöllős, Kelemér, Ragály, Zubogy vagy Rudabányára. A Putnoki Múzeumban tanulmányozzuk a rece készítés fortélyait, ebéd Gömörszöllősön, a helyben készített házi sütemény kóstolása és É. Kovács Lászlóné gömöri szőttes gyűjteményének megtekintése. Kelemérben emlékezünk Tompa Mihályra. Előadást tart Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter. Hazafelé Ragályon megnézzük a műemlék református templomot és attól függően, hogy az időnk mennyire engedi a Zubogyi vagy a Rudabányai református templomot is.

Augusztus 3. péntek

9.00-12.00 Hasznos tanácsok a tervezéshez, a minta elhelyezéshez és a szélmegoldásokhoz. A megismert öltéstechnikák gyakorlása.

Előadó: Koscsó Istvánné

Helyszín: A Művelődés Háza klubterme

ebéd

14.00-18.00 Öltéstechnika gyakorlása, igény szerint tervezési gyakorlat.

Vezető: Koscsó Istvánné

Helyszín: A Művelődés Háza klubterme

Augusztus 4. szombat

9.00-12.00  Kis kiállítás a tábor ideje alatt készült munkákból. Fórum: vélemények,             észrevételek, javaslatok. Öltéstechnikák gyakorlása.

Vezető: Koscsó Istvánné

Helyszín: A Művelődés Háza klubterme

Táborzárás, hazautazás.

 

Kedves Alkotók!

A tábori foglalkozások keretében lehetőség nyílik eredeti múzeumi darabok megtekintésére, így az eredeti alapanyag, színezés és öltéstechnika megismerésére, valamint a motívumok elhelyezésének és a szélmegoldásoknak és összedolgozásoknak a tanulmányozására.

A tábori munkához feltétlenül hozzatok magatokkal hímzőrámát ( ha lehet kis méretűt), vékony hímzőtűt, lehetőleg gömbhegyű tűt (ezzel könnyebb a mintázott laposöltések kivarrása),ollót, megfelelő szemüveget és nyakba akasztható vagy asztalra rögzíthető nagyítót. DMC osztott hímzőből 815 816 bordó, 223 224 225 rózsa, 597 598 v.türkisz, 3809 s.türkisz, 931 932 825 kék, 3051 3052 520 522 831 730 733 zöld, ekrü és fehér szín valamelyikéből 3db-ot a helyszínen megvásárolható előnyomott terítő kivarrásához. Az arany és ezüst hímzőcérna megvásárlására a helyszínen lesz lehetőség, de akinek van, magával hozhatja.

A tábor ideje alatt lehetőség nyílik fakultativ program keretében a Rákóczi Múzeum (vár) megtekintésére, illetve borkóstolásra, valamint az esti programok látogatására.

A tábor részvételi díja 13.000 Ft.

Szállást tudunk biztosítani a Comenius tanítóképző kollégiumában, mely a helyszínhez nagyon közel található három árkategóriában melyet a jelentkezési lapon feltüntettünk.

Meleg étkezésre is lehetőség van. A közeli Makk Hetes étteremben a menü ára 790 Ft, de választani is lehet az elkészített ételekből.

A részvételi díjat a következő számlaszámra kérjük utalni:11734169-15353531-00000000 kedvezményezett: A Művelődés Háza és Könyvtára, a megjegyzéshez írjátok be: Nyári hímzőtábor. A befizetést igazoló másolatot ne felejtsétek el magatokkal hozni, mert a regisztrációnál meg kell majd mutatni.

Szeretettel várunk!

Sárospatak,2018. május 31.

 

Koscsó Istvánné

Május utolsó vasárnapja a gyermekeké. A Művelődés Háza és Könyvtára május 27-én vidám, mozgalmas Gyermeknapi Kölyökbulit rendezett a családok számára, ahol minden a vidámságról és a felhőtlen szórakozásról szólt.

Délelőtt 10 órától Mozimatiné keretében a Kicsi az ős, de hős 14 órától pedig a Nyúl Péter című filmet tekinthették meg az érdeklődők.

Délután a Makovecz térre és a mellette lévő parkba vártuk a családokat, ahová a gyönyörű napsütéses időben sokan ellátogattak. A sárospataki családokon kívül a környező településekről is érkeztek látogatók a rendezvényre. A kellemes kikapcsolódást és az élménydús időtöltést sokféle színes programmal tettük emlékezetessé minden korosztály számára.

A legkisebbeket Baba hempergő várta, ahol az árnyas fák alatt a játszótérhez közel tudtak megpihenni a babák és szüleik a leterített plédeken.

kézműves sarokban többféle kreatív tevékenységgel vártuk az érdeklődőket. Varrással készített eper és kukac formájú díszeket, valamint napocska és szivárvány alakú beszúrható díszeket is alkothattak a szorgos kezű gyermekek és felnőttek.

Az arcfestés mint mindig, most is nagyon népszerű volt. Jó volt látni a gyermekek boldog arcát, az örömtől csillogó szemeket. Gyönyörű pillangók, virágdíszek, állatos arcminták készültek a délután folyamán.

Buborék Show egy látványos, interaktív és különleges színfoltja volt a gyermeknapi délutánnak. A buborékfújás önfeledt szórakozás, a gondtalan gyerekkor jelképe. A showban láthattunk sok-sok apró, óriási, színes, füsttel telt és szivárvány színű buborékokat is. A bemutató elvarázsolta és ámulatba ejtette a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt.

A téren felállított ugrálóvárban folyamatosan nagy volt a forgalom. A kicsik és nagyobb gyerekek nem fogyó energiával és nagy örömmel csúszdáztak és ugráltak.

Az aszfaltrajzversenyre idén 24 csapat nevezett. A téren leterített csomagolópapíron gyönyörű képeket alkottak a rajzoló csoportok. Az alkotások központi témája a gyermeknap élményeinek ábrázolása volt.

A Comenius Campus előtti részen zajlottak az ügyességi versenyek. Egy előre felállított színes és változatos feladatokból álló akadálypályán ügyeskedtek a kicsik és nagyobb gyerkőcök, akik nagy kedvvel és vidáman teljesítették a különböző sportfeladatokat. Ügyességükért és bátorságukért játékokat, ajándékokat, gyümölcsöt és édességet választhattak a gyerekek.

A Családi vetélkedő idén is nagy népszerűségnek örvendett. Nagy örömünkre 24 család (130 fő) nevezett be a versenyre. A menetlevelek átvétele után a csapatok öt állomásos akadályversenyen vettek részt, ahol a játékos feladatok keretében kipróbálhatták ügyességüket, gyorsaságukat és a tudásukat is. A feladatok között szerepelt célbadobás, sárkány etetés, városismereti TOTÓ, képfelismerő játék, könyvválogató és horgászat is. A vállalkozó kedvű apukák, anyukák, nagyszülők, rokonok a kisebb-nagyobb gyermekekkel együtt nagy aktivitással, vidáman vettek részt a versenyben és óriási élménnyel gazdagodtak a feladatok megoldása során.

Sanitas Gyógyszertár egészségügyi mérésekkel és tanácsadással várta a délután folyamán az érdeklődőket.

kirakodóvásárban kürtőskalács, lángos és gyönyörű színes lufik vásárlására is volt lehetőség.

A rajzverseny és a családi vetélkedő ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására a zenés műsorok előtt és között került sor.

Szivárvány Bábszínház a Csizmás Kandúr című mesét adta elő. Az előadás során a közönség aktív részesévé vált a játéknak. Vidám, szórakoztató előadást láthattunk, amely nagyon tetszett a közönségnek.

A bábelőadás után Novák Zoltán és Jászter Beáta gyermekműsorát hallhatta a közönség. A „Dalmondók” ismert és népszerű gyermekzenével, sok játékkal, közös tánccal és énekléssel szórakoztatták a közönséget.

Kellemes muzsika, vidám gyermekzsivaj, kacagás töltötte meg a teret egészen az estébe nyúlóan.

A rendezvény sikeres lebonyolításában részt vettek A Művelődés Háza és Könyvtára intézményegységeinek dolgozói és segítői.

Köszönjük a Kövér Cukrászda felajánlását, a Sanitas Gyógyszertár dolgozóinak, az Erdélyi János Általános Iskola testnevelőinek (Csubákné Gabóczi Erika, Fehér József) közreműködését. Téglásné Pásztor Mónika és Bartkóné Zajácz Mariannának az arcfestésben, az EKE Comenius Campus hallgatóinak Noszály Kamillának, Noszály Grétának, Juhász Adriennek és Koronky Zsófiának a lebonyolításban, a Foltos Pille Körnek a kézműves tevékenységekben, a helyi és környékbeli középiskolák diákjainak az önkéntes közösségi szolgálatban végzett segítő munkáját.

Az Aszfaltrajzverseny díjazottjai:
I. díj – Margaréta (Lukács Boglárka és anyukája)
I.díj – Reál Madrid (Jónás Kálmán és Jónás Dzsenett)
II. díj – Best (Iván Liliána és Lovas Bianka)
III. díj – Sajószegi lányok (Sajószegi Lilla és Anna)
III. díj – Csendes család (Csendes Diána és Zsolt)
IV. díj – Kocsis lányok (Kocsis Kiara és Jázmin)
V. díj – Lufik (Dócs Lilla Flóra és Emese)

Különdíjasok
Minnie egér csapata (Tuss Boglárka, Péter és Barnabás)
Defin (Károlyfalvi Angelika és Bernadett)
Tigris (Dévánszki Dóra Anna és Dániel)
Csillámok (Hudák Flóra és Dorka)
Sajószegi Tamás
Barabás Enikő

 

A Családi Vetélkedő díjazottjai:
I. díj – Barátnők csapata (Iván és Lovas család)
II. díj – Sajószegi család
II. díj – Horváth Family
II. díj – Szanyi Bence családja
III. díj – Kubák család
IV. díj – Bartkó család
V. díj – Bangó család
V. díj – Cica csapat
VI. díj – Kálnoki család

A díjazott családok nyereménye ajándékkosár, ajándékcsomag, családi mozibelépő és Kövér Cukrászda sütijegy volt. Mindenkinek gratulálunk!

A Művelődés Háza és Könyvtára nevében,
Noszályné Bodnár Ágnes beszámolója

Képek

Ajánló:

  A Művelődés Háza és Könyvtára
  3950 Sárospatak
  Szent Erzsébet utca 3.
  Tel: 47/513-151
  Fax: 47/311-811
  Email: info@amuvelodeshaza.hu

HÍRARCHÍVUM