A Művelődés Háza és Könyvtára

Menü / Pályázatok /

Nemzeti Tehetség Program – A Művelődés Háza és Könyvtára tehetséggondozó programja 2018

A Művelődés Háza és Könyvtára 2018 szeptemberében indította tehetségfejlesztő programját, amely „A hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása” – röviden a NTP-KULT-18 – számú kiírás keretében valósul meg.  A programban  20 fő, 18-25 év közötti fiatal tehetséggondozása valósul meg, hiszen tapasztalataink szerint ez a korosztály kissé elhanyagolt ebben a tekintetben.

A tehetségfejlesztő programban két tájegység – a bihari Sárrét és Maros mente – táncanyagainak tanulása adja az alapot a tevékenységekhez. A sárréti táncok közül a pusztákon – Cserepes puszta, Atyaszeg puszta – élő pásztorok által megőrzött tánckultúra, ebből oláhos, pásztorbotoló, s lassú és friss csárdás és a falusiak – Dévaványa, Szentpéterszeg, Ecsegfalva polgárosultabb lakosságának – tánchagyományból a lassú és friss csárdás valamint a tánciskolás táncokból a „Ritka árpa, ritka búza” volt a tervezett elsajátítandó táncanyag. Felső-Maros mentéről Vajdaszentivány falu táncanyaga – sebes forduló, korcsos, cigánycsárdás, és verbunk – adott lehetőséget a tehetségfejlesztésre. A tehetségek kibontakoztatása, segítése, a mozgáskultúra és az előadói készségek, valamint az ének készségek, a zenei hallás fejlesztése a program legfőbb célja, az említett táncanyagok és ezen tájegységek népdalainak tanulásán keresztül. E két tájegység táncanyagának színpadi feldolgozása, valamint a műsorban tervezett dramatikus részek tanulása során a fiatalok betekintést nyerhetnek a dramaturgiai ismeretekbe, a színpadi mozgások megvalósításának lehetőségeibe, s képet kapnak a koreografálás és színpadi rendezés gyakorlatáról.

A programban Darmos Éva a foglalkozások szakmai irányítójaként, vezető tehetségfejlesztőként, Darmos István pályázati felelősként, a program szervezőjeként vesz részt – mindketten több éves gyakorlattal rendelkeznek a gyermekek, és fiatalok tehetséggondozásában -, s számos önkéntes segíti a tehetségfejlesztő munkát.  A megvalósítási időszakban a 80 órás tanórán kívüli rendszeres foglalkozásokon valósul meg a mozgáskészség fejlesztés, tánctechnikai képzés, a dramaturgiai ismeretekbe való bevezetés, e mellett a fiatalok szabadidős foglalkozásokon, szakmai programokon – például a Táncháztalálkozón és Néptáncantológián  – vehetnek részt. A pályázat a próbákhoz és a bemutatóhoz használatos eszközök, öltözetdarabok beszerzését is segíti.

 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

 

 

 

 

Elektronikus megjelenések

http://sarospatak.hu/2019/06/13/meghivo-tancra-labam-cimu-tancmusorra/

https://sarospatak.hu/2019/06/17/lezarult-a-muvelodes-haza-es-konyvtara-tehetseggondozo-programja-2/

A Művelődés Háza és Könyvtára

Nyitó hírek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánló:

  A Művelődés Háza és Könyvtára
  3950 Sárospatak
  Szent Erzsébet utca 3.
  Tel: 47/513-151
  Fax: 47/311-811
  Email: info@amuvelodeshaza.hu

PROGRAMNAPTÁR

HÍRARCHÍVUM