A Művelődés Háza és Könyvtára

Menü / Pályázatok /

Közkincs


Közkincs Program

A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 2007-ben először vett részt a
Közkincs-kerekasztal programban.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával megvalósult Közkincs-kerekasztal
létrehozásában a kistérség 16 települése vett részt. A megszervezett fórumokon a települési döntéshozók (polgármesterek, jegyzők), közművelődési és könyvtári szakalkalmazottak, valamint civil szervezetek képviselői vettek részt.
A projekt lebonyolítása során jól körvonalazódtak a közös gondolkodás
lehetséges útjai, ugyanakkor a jövőbeni tervezésnél számos különbséget is figyelembe kellett vennünk. A 2007. szeptember és 2008. májusa között megvalósuló együttműködés legfontosabb hozadéka az volt, hogy valamennyi kistelepülés el tudta magát helyezni a közművelődési feladatellátás rendszerében. Jól érzékelhetővé vált a tájegységi hovatartozásból Tokaj-hegyalja, illetve Bodrogköz adódó eltérések, szokások. Tokaj-hegyaljai települések: Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Háromhuta, Hercegkút, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka,  Sárazsadány, Sárospatak, Tolcsva, Vámosújfalu. Bodrogközi települések: Kenézlő, Györgytarló, Vajdácska, Viss, Zalkod. A hegyaljai települések közül öt Bodrog-parti település, a két kistáj határán fekszik, így mindkettő jellegzetességeit magán viseli. A szakmai fórumon készített SWOT-analízis egyértelműen mutatta az erősségekben rejlő lehetőségeket és a hiányokból fakadó veszélyeket. Itt külön említésre került a kisebbség, elsősorban a cigány népesség jelenléte, és arányuk várható bővülése. A nemzetiségi kultúra ezen kívül két településen jelenik meg markánsan, Hercegkúton a sváb,  Komlóskán pedig a ruszin hagyományok. A projekt lebonyolítását koordináló sárospataki intézménnyel korábban is jó kapcsolatot ápoltak a kistelepülések,  így a közös hangot és az együttműködés irányait nem volt nehéz meghatározni. Ebben segítségünkre volt a mozgókönyvtári ellátásban 2004-óta tevékenykedő könyvtárosok köre, illetve a településeken jelenlévő, kulturális területen is tevékenykedő civil szervezetek. Fontos törekvésünk volt, hogy a kistérségi körzetközpont intézménye és a kistelepülések között kölcsönös kapcsolatrendszer épüljön ki, ne csak a város által nyújtott szolgáltatások falvakban történő megjelenése legyen erőteljes. A tárgyi felszereltségből adódik, hogy nagy színházi, gyermekszínházi produkciót, mozi filmvetítést csak Sárospatakon tudunk a kistérségben élők számára is jó minőségben biztosítani, de amatőr előadó-művészeti közösségeink, tárgyalkotó csoportjaink rendszeresen jelen vannak a falvakban is.
Ugyanakkor a kistelepülések közül is többen bemutatkoztak saját programmal sárospataki rendezvényeken. A Közkincs-kerekasztal megalakulásának időszakában hangsúlyt fordítottunk arra is, hogy más, már jól működő kazincbarcikai és ózdi kistérségi együttműködés példáit bemutassuk a Sárospataki Többcélú Kistérségi Tanács előtt. Ugyancsak felvillantottuk a megyei feladat ellátóval történő együttműködés és a civil szektorral  lehetséges közös munka formáit. A Közkincs-Kerekasztal végét lezáró alkalommal megfogalmaztuk javaslatainkat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás kulturális koncepciójához, melynek fő fejezetei az alábbiak lettek:
•    Szakember ellátottság – feladatellátásban résztvevő elkötelezett emberek
•    Kisebbség
•    Civilszervezetek
•    Koordináció nyilvánosság
•    Kulturális források tervezhetetlenségének áthidalása
•    Kistérség kulturális különbségeinek kezelése
Mindezek tükrében egységes volt az elhatározás a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás települései részéről, hogy 2008-ban ismét pályázatot nyújtsunk be a kerekasztal munkájának folytatására.
A 2008-as évben a Közkincs-kerekasztal további működésére támogatást nyertünk.
2008-2009 időszakában a kerekasztal eseményei mellett négy fontos terület került a középpontba.
1.    Kistérségi társulási megállapodás módosítása, közművelődési feladatellátással történő bővítése
2.    Kistérségi kulturális értékleltár elkészítése
3.    Kulturális stratégia elkészítése
4.    Kistelepüléseken megvalósuló, egységes arculatú helytörténeti kiállítások
Az elmúlt évi együttmunkálkodás eredményezte azt az elhatározást, hogy a
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása a
közművelődési feladatellátással bővül. A Kistérségi Társulási Tanács 2008.
decemberi ülésén arról határozott, hogy a települési önkormányzatok hozzájárulását követően a társulási megállapodást a fentiek szerint módosítja. A települési önkormányzatok jóváhagyó határozatai 2008. május végére érkeztek be a társulás központjába, így a megállapodás végleges módosításáról a Társulási Tanács a 2009. június végi ülésén hoz határozatot. A fórumok mellett (Sárospatak, Olaszliszka helyszínnel) legfontosabb feladatunk volt a kistérségi értékleltár elkészítése. A visszaérkezett kérdőívekből jól körvonalazódtak a további feladatokat meghatározó kérdéskörök. Szerencsésnek mondható, hogy ez idő alatt került nyilvánosságra az a kutatási eredmény, melyet a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus készített a vidék és kistérség kulturális állapotáról. A nagy országos felmérés sárospataki kistérségre vonatkozó eredményei megegyezőek voltak az általunk feltárt hiányosságokkal és elért eredményekkel. Sok tennivalónk van a települések szellemi, épített örökségének bemutatása kapcsán, illetve általában a kulturális területhez kötődő eredmények nyilvánossá tételében. A kérdőív rámutatott arra is, hogy egy-egy település rendezvényi struktúrája miként épül fel, kik azok az intézmények és szervezetek, akik ezek megvalósításában aktívan részt vesznek.
A szakember ellátottság hiánya és a tárgyi feltételek folyamatos javításának szükségessége is napirendre került. Mindezek együttesen alkotják a kulturális stratégia főbb irányvonalait.
Ennek elfogadására is várhatóan a 2009. június végi Kistérségi Tanácsülésen kerül sor.
A Közkincs-kerekasztal működésének kellemes színfoltja volt, hogy rendezvény tekintetében több kistérségi településen is megjelentünk ez év tavaszán. Az egységes arculattal  rendelkező „Én falum” című helytörténeti kiállítás sorozat azt az eredményt hozta, melyet a szervezés elindításakor célul tűztünk ki, a helyi társadalmak összetartozását erősítette. A bemutatók nagy élményt jelentettek mind a múltba tekintést, mind a jövő tervezése szempontjából. A bodrogközi településeken, ahol jóval kevesebb rendezvény, – kiállítás szinte alig – szerveződik az év folyamán, különös, közösségteremtő  ereje volt a helyi fényképek összegyűjtésével szervezett kiállításnak. A tematikus tablók elkészítését és berendezését  A Művelődés Háza és Könyvtára munkatársai végezték, csakúgy, mint a kiállítás rendezéshez szükséges paravánok, installációk és egyéb eszközök beszerzését és szállítását. A rendezvényt népszerűsítő plakátot, meghívót szintén az intézményünk tervezte és készíttette. A települési polgármesterek, tanítók, könyvtárosok, önkéntesek segítették helyszínenként a rendezvény sikeres lebonyolítását. Szinte minden településen helyi közreműködők (tánc, ének, szavalat) színesítették a megnyitó ünnepséget. A közönség soraiban minden korosztály képviseltette magát a település legidősebb generációjáig. Ők voltak leginkább segítői annak a folyamatnak, hogy ne csak fényképek, hanem azokhoz kötődő történetek, anekdoták is életre kelljenek. Több település jelezte, hogy ezen alkalomból összegyűjtött fotóanyagot állandó kiállítás formájában továbbra is a nyilvánosság elé kívánják tárni. Más települések abban határoztak, hogy a bemutatásra került archívum egy későbbi helytörténeti monográfia alapja lehet. A 2009. tavaszán megvalósuló rendezvénysorozatot mind a települések, mind a látogatók részéről népszerűség övezte. Kezdeményezésünket a helyi és regionális média is figyelemre méltónak találta. Több újságcikk, tudósítás, illetve hosszabb film is készült a Zemplén Televízió jóvoltából a programsorozat egyes elemeiről. Kiállítást szerveztünk Zalkodon, Vissen, Olaszliszkán, Makkoshotykán, Hercegkúton.
Mindezen eredmények azt mutatják, hogy a Közkincs-kerekasztal folytatásának van
létjogosultsága a Sárospataki Kistérségi Társulás közigazgatási területén.

Információ, kapcsolat:

Bosch Ágnes kistérségi kulturális referens

Tel: 06-47-311-811, 06-304815702

    A Művelődés Háza és Könyvtára
    3950 Sárospatak Eötvös út 6.
    Tel: 47/311-811
    Fax: 47/312-812
    Email: info@amuvelodeshaza.hu