A Művelődés Háza és Könyvtára

Menü / Pályázatok / TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0510 „Legyen álmod kerek erdő” /

Projekt bemutatása

 TÁMOP – 3.2.13-12/1-2012-0510
„Legyen álmod kerek erdő”- A Művelődés Háza és Könyvtára részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában Sárospatakon és térségében

Elnyert összeg: 23 544 200 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő, 100% intenzitású

Projekt megvalósítás dátuma: 2014. február 01.- 2015. január 31.

Együttműködő partnerek:

 • Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
 • Carolina Óvoda és Bölcsőde, Sárospatak
 • Farkas Ferenc Művészeti Iskola, Sárospatak
 • Tolcsvai Általános Iskola
 • Kenézlői Körzeti Általános Iskola
 • Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda

 

Projekt rövid bemutatása:

A projekt keretein belül tervezett a heti és havi szakkörök, témanapok és témahetek, tehetséggondozó programok, versenyek és vetélkedők olyan széles palettán mozognak, amelyek a képesség- készség és kompetenciafejlesztések teljes területét felölelik. A választott tevékenységi formák és témák lehetőséget adnak az anyanyelvi és digitális kompetenciafejlesztésre, a kézműves hagyományőrző tevékenységek elsajátítására, az általános viselkedési normák megismerésére és gyakorlására.

A választott tevékenységek gazdagítják, kiegészítik az óvoda, illetve iskolák nevelési és pedagógiai programját, mindemellett olyan innovációkat vezetnek be, amelyek élményszerű, tapasztalati úton történő ismeretszerzéshez juttatják a gyerekeket, kapcsolódva a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez.

A projekt közvetlen célja nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása, az együttműködésben résztvevő óvodák és általános iskolák tanulói számára olyan tevékenységek biztosítása, melyek személyiségfejlesztők, közösség építők, valamint a szabadidő eltöltésének új formáit mutatják be, és a tanulók aktív részvételére épülnek.

A pályázat közvetett célja a társadalmi integráció segítése, különbségek csökkentése az egyes települési, oktatási, nevelési intézmények tanórán kívüli kínálatában. Azon helyi értékek bemutatása, korosztályoknak megfelelő tudatosítása, amely Sárospatak és a vidékhez való kötődést erősíthetik.

Ajánló:

  A Művelődés Háza és Könyvtára
  3950 Sárospatak
  Szent Erzsébet utca 3.
  Tel: 47/513-151
  Fax: 47/311-811
  Email: info@amuvelodeshaza.hu

PROGRAMNAPTÁR

HÍRARCHÍVUM