A Művelődés Háza és Könyvtára

Menü / Művelődő közösségek /

Amatőr előadó művészeti és tárgyalkotó csoportok

Bodrog Néptáncegyüttes

A Bodrog Néptáncegyüttes 1954-ben alakult, Sárospatak legnagyobb múltra visszatekintő amatőr művészeti csoportja. Fennállása alatt számos fesztiválsikert és művészeti kitüntetést ért el, az utóbbi évtizedben Megyei Alkotói Díjat, a B-A-Z Megye Kultúrájáért kitüntetést és két alkalommal – 2004-ben és 2009-ben – miniszteri kitüntetést kapott. A felnőtt néptáncosok minősítési rendszerében évek óta a jól minősült kategóriában szerepel az együttes, ezt legutóbb 2014 novemberében nyerte el, a megyében egyedüliként, legmagasabb pontszámot szerezve. 2015. október 23-án Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése Alkotói Díjjal ismerte el a csoport munkáját, s 2016 júniusában megkapta Borsod-Abaúj-Zemplén megye Értékdíját is.
A Bodrog Néptáncegyüttes A Művelődés Háza fenntartásában működik. 2000-től Darmos István irányítja az együttes munkáját, őt művészeti munkatársként Darmos Éva segíti. Néprajzi gyűjtés, s a gyűjtött anyagok feldolgozása és színpadra állítása, népzenei CD-k elkészítése éppúgy az együttes tevékenységi körébe tartoznak, mint annak patronálása, hogy a műsorok az országos rendezvények, valamint a hazai- és külföldi nemzetközi fesztiválok mellett, eljussanak a környező kistelepülésekre is. Több bodrogközi és hegyközi településen végzett tánckutatás mellett, 2002-től pályázati támogatással egy-egy évben hegyközi turnét, bodrogközi turnét vagy hegyaljai fellépéssorozatot valósíthattunk meg. Az együttes számára fontos, hogy olyan koreográfusokkal – többek között Balla Zoltánnal, Lévai Péterrel, Kis Anitával és Maródi Attilával, Kocsán Lászlóval,  Szilágyi Zsolttal, Kovács Norberttel Kis Istvánnal – dolgozzon együtt, akik haladó szellemben építkeznek a magyar nép hagyományos kultúrájából, egy-egy terület táncainak kiváló ismerői, s a táncosok számára nem csupán táncanyagot tanítanak, vagy koreográfiát készítenek, hanem pedagógiai munkájukkal példát is adnak. Mellettük az együttesnél dolgozó szakemberek is számos sikeres koreográfiát készítettek a “Bodrog”-nak. Az együttes a Farkas Ferenc Művészeti Iskolával együttműködik a néptáncoktatás terén abból a célból, hogy a nagyhírű sárospataki néptáncpedagógia minél magasabb színvonalon szolgálja a város, és Tokaj –Hegyalja kulturális életét.
A csoport legfontosabb feladatának a Bodrogköz és Hegyköz tánchagyományainak ápolását tartja, ennek szellemében néprajzi gyűjtések, hagyományos és elektronikus kiadványok, archiválási programok, továbbképzések kapcsolódnak az együttes szakmai műhelyéhez. A gyűjtött és archivált anyagok az együttes repertoárján is megjelennek, műsoraikon folyamatosan mutatják be lakóhelyük táncait. Hagyományos néptánc-műsorok mellett tematikus előadások megalkotására, bemutatására is vállalkoznak. Így született a „Hegyközi lakodalmas”, a „Történetek a szűrről”, a  „Pataki oktatás históriája” valamint az utóbbi évek nagysikerű műsorai, az I. Világháborúra emlékező „Levelek hazulról” és a részben pásztorkultúrából építkező „Kolomp” című műsorok.

A Művelődés Háza Kamarakórusa

A Művelődés Háza Kamarakórusa 1968. végén 16 fővel alakult. Ma az együttes létszáma 27 fő. Tagjait az alapítás óta a közös éneklés öröme, a zene- és kórusművészet minél szélesebb rétegekhez való eljuttatása, valamint a közösség iránti vágy tartja össze. Folyamatosan részt vesz a városi és megyei rendezvényeken, kiállítások megnyitóin, kórustalálkozókon, fesztiválokon. Önálló hangversenyekkel gazdagítja a zempléni térség településeinek zenei életét. Az elmúlt hónapokban pl az Olbiai Egyházzenei Fesztivál mellett Tolcsván, Ózdon, Mátészalkán, Abaújszántón és Kisgyőrben lépett fel az együttes, de megfordult Erdélyben is, Nagyszebenben és Nagyenyeden. Állandó résztvevője a Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztiválnak. Több hazai együttessel ápol baráti kapcsolatot, pl.: Szerencs, Encs, Kispest, Kosd, Miskolc, Szentes, Szeged, egy-egy kórusával. Repertoárján az egyházi és világi művek széles választéka  megtalálható.

A megalakulása óta eltelt közel fél évszázad során Európa különböző városainak egy-egy kórusával alakított ki cserekapcsolatot, pl.: Weimar – Sepsiszentgyörgy – Kassa – Soest – Hameenlinna – Amszterdam – Szentegyháza – Hoofddorp – Nuoro – Zafferana – Monfalcone – Olbia – Loreto. Az idén ápr. 28-30-a között megrendezett 2.Sárospataki Nemzetközi Kórusfesztiválon is új kapcsolatok létesültek, hisz eddig sem a Coro Lafonte, sem a Coro Lorenzo Perosi nem járt még városunkban csakúgy, mint a Tornaljai Andante Vegyeskar, vagy a Grátia Nostra Vegyeskar Kosdról.
A kórus 1985-ben megyei alkotói díjat kapott, 1987-ben miniszteri dicséretben részesült. 2006-ban az együttes Sárospatak közművelődéséért, kulturális életének gazdagításáért végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységét a város vezetése Ködöböcz József díjjal jutalmazta. Legfrissebb kitüntetése az idén jan. 22-én Balogh Zoltán miniszter úrtól átvett Csokonai Vitéz Mihály közösdségi-díj. Az együttes idén április 30-án, a 2. Sárospataki Nemzetközi Kórusfesztivál zárókoncertje keretében ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.
A Művelődés Háza Kamarakórusának vezetését 2014. szeptemberében Dr. Sándor Zoltán vette át az alapító karnagy Csehi Ferenctől. Az új karvezető a régi művek megtartása mellett új repertoár kialakítását kezdte el, valamint új kapcsolatok építését kezdeményezte, pl. Lavotta János Kamarazenekarral, a miskolci kórusokkal, vagy éppen a ME BB Zeneművészeti Intézet Vonószenekarával..
A kórus műsorait a megrendelő igényei szerint állítja össze, amely kérés alapján lehet egyházi vagy világi koncert egyaránt. Igény szerint tematikus programokon is közreműködik, mint a bornapok, borfesztiválok,  stb. pl. a sárospataki Borterasz rendezvényein. Az idén (2018) 50 éves jubileumát ünneplő együttes műsorait hangszeres közreműködők teszik színesebbé, gazdagabbá.

A 8kor Színház Sárospatakon, hivatalosan „A Művelődés Háza” nevű városi kulturális központ művészeti együtteseként tevékenykedik immár 28 éve. Ez idő alatt nagyon sok minden változott életében, szereplők jöttek és mentek, akár csak egyetlen előadás erejéig, akár mindörökre, de egyvalami változatlan maradt: a hivatás. A küldetés, hogy tudtára adjuk az egész világnak: „Él magyar, áll Buda még…”. Igen, él, mind a tizenötmillió, akkor is, ha mások – vagy olykor egyik-másikuk saját maga is – mindezt elhazudni igyekeznek. Akkor is, ha dicstelen vezéreik időnként testvértagadásra sarkallják a hajdan együvé tartozókat. A társulat gyökerei a rendszerváltásnak nevezett eseményeket megelőző év márciusáig nyúlnak vissza. 1988-ban egy főiskolásokból álló amatőr rock-együttes és barátai, több tucatnyi felnőtt és gyermek néptáncos alkotta azt a szereplőgárdát, akik A Művelődés Háza akkori vezetőinek és munkatársainak irányításával létrehoztak egy egész estét betöltő szabadtéri produkciót a 48-as forradalom ünnepének tiszteletére. Az előadás – mely szellemében, hangzásvilágában és külsőségeivel is az addig megszokottaktól gyökeresen más volt – hatalmas közönségsikert hozott, s a szereplők közül többen gondolták úgy, hogy érdemes tovább együtt folytatni a megkezdett munkát. Fontos állomás volt, mikor 1992-ben a társulat magját képező zenekar részt vett az erdélyi Fehéregyházán évente megrendezésre kerülő Petőfi-emlékünnepségen, s ez a fellépés többek számára életre szóló elhivatottság kezdete, vagy éppen megerősítése lett. Hazatérve határozták el az akkori tagok, hogy az eddigi alkalmi társulás helyett egy állandó formációt hoznak létre – akkor még „8kor-együttes” néven -, rendszeres próbákkal, és előre megtervezett fellépési renddel. A repertoár folyamatosan bővült, s a kezdetben csak zeneszámokból álló produkciók egyre több verses és prózai elemet is tartalmaztak. Ennek megfelelően egyre több nem zenész amatőr előadó is csatlakozott a társulathoz, s lassan a műsorok jellege, szerkezete is változni kezdett, a mondanivaló változatlansága, sőt nyíltan hirdetett változtathatatlansága mellett. Az első fehéregyházai fellépés nyomán hamar híre ment – főként a határokon túli magyar közösségek körében -, hogy van egy sárospataki csapat, akik jó szóért, szerény vendéglátásért, és nem utolsó sorban életre szóló barátságokért bárhova elutaznak, s hirdetik az egyetemes magyarság igéjét. Így ismétlődik azóta is szinte minden évben a meghívás Erdély különböző városaiba, a Felvidékre, Délvidékre vagy Kárpátaljára. Természetesen az országhatárokon belül is számtalan rendezvényen vettünk részt, eldugott kis falvaktól egészen a Parlament kupolacsarnokáig. 1996-ban mutattuk be – barátaink, családtagjaink közreműködésével – az első igazi jelmezes díszletes nagyszínházi produkciót, az „Itt élned, halnod kell” című zenés történelmi tablót, mely a csodaszarvas-regétől a köztársaság kikiáltásáig kísérte végig a teljes magyar történelmet. A színpadon 120 szereplő vonult fel, a kétórás előadás teljes zenei anyagát az akkor még igen kezdetleges, de már saját stúdiónkban vettük fel, s a színpadi főbb szerepeket is zömében az együttes tagjai alakították. S volt, aki ekkor vált meghívott közreműködőből a társulat állandó tagjává. A munka folytatódott, de a szerkezet átalakult, s ettől az előadástól kezdve már 8kor Színház lett az eddigi 8kor-együttesből. A távoli szereplések már nem „kulturális” rock-koncert, hanem színházi pódiumműsor jelleget öltöttek, és egyre sokasodtak. Itthon pedig folyamatosan készítettük elő az újabb és újabb nagyszínházi produkciókat. Így adtuk elő 1998-ban a „Költő visszatér” c. rock-operát, 2000-ben a „Valahol Európában” c. musicalt, 2002-ben a „Légy jó mindhalálig” című zenés darabot, majd 2003-ban az „István, a király” című rock-operát szabadtéren, „élő” rock- és szimfonikus zenekarral, kórus és táncosok közreműködésével, mintegy kétszáz szereplőt felvonultatva, több mint ötezer fős közönség előtt. Természetesen lehetőség szerint ezeket a „nagyprodukciókat” is utaztattuk, s több tucat előadást tartottunk különböző helyszíneken, határon innen és túl is. Emellett folytatódtak a magyarság-missziós pódiumműsorok is, így jutottunk el többek között 2001-ben Washingtonba, és a floridai Sarasota városába, az előbbibe az akkori magyar nagykövetség, utóbbiba az ottani magyar közösség meghívására. 2009-ben Torontóban vendégszerepeltünk, 2010-ben az USA keleti partján turnéztunk – újra eljutva Torontóig  szintén ebben az évben, majd 2011-ben is az MVSZ felkérésére mi adtuk a műsort Versaillesben a Trianon-palota előtti megemlékezéseken. 2012-ben az USA nyugati partján, Los Angelesben és környékbeli helyszíneken léptünk fel. 2013 nyarán a Stuttgart környéki magyarság vendégei voltunk a Szent Korona utazó másolatával, és a Koronaőrség tagjaival együtt, akikkel évtizedes barátság köt össze bennünket, sok helyszínre kísértük őket különböző rendezvények kulturális műsoraként. Mindezek mellett az elmúlt évtizedek alatt több száz alkalommal szerepeltünk a történelmi Magyarország teljes területén, némely településen visszatérő vendégként. Ezen alkalmak közül is kiemelkednek a fehéregyházi és a koltói Petőfi-ünnepségek, ez utóbbi rendezvényen eddig huszonegy alkalommal vettünk részt.  Pódiumműsoraink jellemzően mai hangzású – elsősorban a Kormorán együttes zenei világából származó – dalokból, legnagyobb költőink és íróink műveiből vett versekből, prózákból állnak, az adott alkalomra készített műsor mondanivalójához igazodó hangulati, tartalmi egységbe foglalva, minden politikai szélsőségtől mentesen. Az elhangzó dalok zenei alapját zömében a saját stúdiónkban készítjük, esetenként élő hangszeres kísérettel adjuk elő.

 

A társulat állandó magját jelenleg (2016) az alábbi személyek képezik:

Bálint Béla – produkciós és logisztikai szervező, tanácsadó

Donkó József – előadó

Karacs Mónika – előadó, hangszeres közreműködő

Nagy Zsolt – előadó

Sipos István – zenei rendező, hangmester, hangszeres közreműködő

 

Hivatalos elismeréseink:

Comenius emlékérem

A Magyar Művészetért Ex Libris díj

Pécsvárady Botond közéleti díj

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Alkotói Díja

Nemzetvédelmi Kereszt Arany Fokozata

Koltó Község Díszpolgára

Művészeti hitvallásunkat egy a Kormorán együttestől, műsoraink mottóját pedig Bayer Zsolt

egyik írásából vett idézettel fejezhetjük ki:

„Magyarnak lenni hivatásunk!”

„ … nincs határon túli, meg anyaországi magyar, csak magyar van!”

Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely Díszítőművészeti körként 1974-ben alakult, és azóta folyamatosan működik. A történelmi Magyarország területén készített minden hímzésfajtával foglalkozik. Első vezető Fráter Józsefné volt. Ő pontos munkára szoktatta az asszonyokat, megtanította, hogy minden tájegységnek megvannak a jellegzetes motívumai, öltéstechnikája és színezési szabályai, amitől eltérni nem szabad. Ezt a munkát 1991-ben Kerülő Jánosné vette át, de a tudományos alaposságból és a kézműves igényességből ő sem engedett. Munkájuk eredményeként a szakkör tagjai rendszeresen megmérettették magukat a Népi Iparművészeti Tanács által szervezett zsűrizéseken és kaptak nagy számban „A” és „B” kategóriát elismerésül. Jól szerepeltek az országos pályázatokon, a Kis Jankó Bori pályázaton Nívó Díjat kaptak. Az ország különböző részein megrendezett kiállításokra is eljutottak – Miskolc, Szerencs, Budapest, Tállya – de külföldön is szerepeltek több alkalommal – Rozsnyó, Szabadka, Kassa. 2004-ben Gondáné Tarr Katalin folytatta a megkezdett munkát, amit 2009-ben Koscsó Istvánné vett át. A tudomány mai állása szerint a történeti Magyarország hímzései egy közös ősre az úgynevezett úri hímzésre vezethetők vissza. Az úri hímzés egyik fellegvára Sárospatak volt. Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonyunk udvarában hímző műhelyt tartott fenn, ahol a nemes hajadonokat tanította a hímzés és művészet alapjaira. Nagy örömünkre szolgál, hogy az ebben a műhelyben készült alkotások közül többet is sikerült megőrizni az utókor számára. A Művelődés Háza vezetésének és a kör tagjainak közös döntése volt, hogy a történelmi hagyományok, és a korábban elvégzett magas minőségű munka feljogosítja a közösséget arra, hogy a nagy előd, Lorántffy Zsuzsanna nevét és az ő általa alapított hímző műhely nevét viselje. 2010 októbere óta Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely a tárgyalkotó közösség neve. Továbbra is a nagy elődök által kitaposott úton járnak. Ma is ragaszkodnak a tudományos alapossághoz, a kézműves igényességhez. Tagjai közül öten értek el Népi Iparművész megtisztelő címet.
Közülük ketten ma is aktív tagjai a hímző körnek: Koscsó Istvánné és Sztankóné Németh Anna.

A kör 2010-ben a Kisjankó Bori pályázaton különdíjat, az Élő Népművészet kiállításon ezüst oklevelet, 2011- ben  a  „Százrózsás”  pályázaton  különdíjat,  2012-ben  Békéscsabán  az  Országos  Textiles Konferencián  oklevelet,  2013-ban  a  Kisjankó  Bori  pályázaton  különdíjat  kapott.  Tagjaik egyénileg   is   neveznek   a   különböző   helyi   és   országos   megmérettetésekre,   ahol   rendre eredményesen  szerepelnek.    Nyári  táborok  szervezésével  nem  csak  szakmai  tudásukat,  és módszertani  felkészültségüket  bővítik,  hanem  folyamatosan  építik  szakmai  hálójukat  is.  A tábor tagjai az ország különböző pontjairól érkeznek Sárospatakra, ahol a szakmai programot történelmi helyszínek látogatásával egészítik ki.

A 2017-es év   elismerésekben   különösen   gazdag   volt a kör számára.   A   Miskolcon   rendezett Reformáció    500    kiállításon    Bogdán    Erzsébet    a    Borsod–Abaúj–Zemplén    Megyei Önkormányzat    különdíjában,    Koscsó    Istvánné    NESZ    és    az    Emberi    Erőforrások Minisztériumának  különdíjában,  Sztankóné  Németh  Anna  pedig  a  Herman  Ottó  Múzeum különdíjában részesült. A reformáció 500. évfordulóján a megye területén több gyülekezetet ajándékoztak meg Úrasztali terítővel és egyházi kézimunkával. A nemzeti kincsként számon tartott úri hímzés olyan örökségünk, amelyben „a szív és a kéz együtt dolgozik”.

E magas szinten művelt közösségi tevékenység kiválóan alkalmas a határon túli kapcsolatok építésére  is.  A  Hímzőműhely  a  tavalyi  évben  Erdély  területén  Kolozsváron,  Nagyegyeden, Szilágysomlyón  és  a  felvidéki  Nagykaposon  mutatkozott  be  önálló  kiállítással.  A közösség tagjai augusztus 20-án a Budavári Mesterségek Ünnepén és a Kolozsvári Magyar Napokon is nagy sikerrel mutatkoztak be. 2018-ban a Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhelyt az a megtiszteltetés érte, hogy Megyei Értékdíjban részesült.

Zempléni Rajztanárok Alkotóköre szakmai munkáját Sárospatakon A Művelődés Házában immár 1976-tól folyamatosan végzi. A kör tagjai az iskolai év folyamán szeptembertől-júniusig minden második pénteken egész napos köri foglalkozás keretében találkoznak. Az alkotóközösség kiterjedt kapcsolatrendszere folyamatosan bővül, hisz újabb és újabb tárlatokon mutatkoznak be, nemcsak a megyében de az ország különböző részein, sőt a határokon túl is. 2005-ben kassai képzőművészekkel valósítottak meg egy cserekiállítást.

 

Foltos Pille Foltvarró Kör  2004 májusában alakult 6 lelkes foltvarró összefogásával, Bogdán Erzsébet irányításával, mely rövid időn belül 18 tagúvá fejlődött. A kör jelenleg 17 taggal működik, Szabó Miklósné Ágika vezetésével. A tagok A Művelődés Házában találkoznak minden héten pénteken délután 14-18 óráig. Nyáron egy hetes helyi táborban szélesítik tudásukat.
A foltvarrás tudása érték, mert bármikor szeretetté alakítható. Hisznek a jóban és a szeretet erejében. Öröm varrni, öröm megajándékozni gyermekeket, felnőtteket, és akkor is öröm, ha foltos társaik csodálják meg az újabb alkotásokat. A munkájuk egy kész tárgyat eredményez, ami szép, használható, és melegséget kelt mások szívében. Ilyen alkalom volt többek között az általuk díszített karácsonyfa átadása a városban élő egy kiválasztott nagycsaládnak, a Szociális Otthon lakóinak megajándékozása, a Szent Erzsébet zászlók készítése a jubileum alkalmából, vagy éppen az óvodásoknak készített ajándék.
Az 1980-as évekig a foltmunkák tradicionális mintájú, technikájú és színvilágúak voltak, majd megjelentek a mai modernebb, kortárs foltmunkák. A találékony foltvarrók mindig újabb és újabb ötletekkel, technikákkal jelennek meg. A foltvarrás titka az anyag, a szín és minták variációjában rejlik. A számos alkotói technikát használó patchwork-művészek bármit létre tudnak hozni, amit textilből el lehet készíteni, így a gyerekjátékoktól a különleges ajándékok- és dísztárgyakig, mindennapi használatra alkalmas táskáktól a pénztárcákig minden elkészíthető „foltozással”.
Megalakulásuk óta nagyon sok tanfolyamon és régiós varrós találkozón vettek részt. Így jártak pl. Miskolcon, Mezőkövesden, Tiszaújvárosban, Kazincbarcikán, Nyíregyházán, Budapesten, Egerben Kaposváron, Tatabányán, ahol sok új technikát sajátítottak el. Az elmúlt években számos kiállításuk volt a megyében, az ország különböző városaiban és a határon túl is, többek között Kassán, Bodrogszerdahelyen, Nagyszelmencen, Nagyszebenben, Nagyenyeden. 2017 tavaszán a Foltos Pille Körnek a Nagybányai Teleki Magyar Házban nyílt kiállítása. A sikeres bemutatkozást követően meghívást kaptak a Nagybányai Magyar Napokra, majd folytatva az együttműködést, nyári tábort szerveztek az ottani érdeklődőknek.

Ajánló:

  A Művelődés Háza és Könyvtára
  3950 Sárospatak
  Szent Erzsébet utca 3.
  Tel: 47/513-151
  Fax: 47/311-811
  Email: info@amuvelodeshaza.hu

PROGRAMNAPTÁR

HÍRARCHÍVUM