A Művelődés Háza és Könyvtára 2017 szeptemberében indította tehetségfejlesztő programját. Az NTP-KULT-17 számú, „A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása” elnevezésű pályázat által támogatott projekt hiányt pótolt, hiszen az intézményben több évtizedes múltra tekint vissza a gyermekek néptáncos, népzenei tehetséggondozása, de a 18. életévét betöltött fiatalok számára ez az első ilyen jellegű programsorozat. A megvalósítási időszakban a 80 órás tanórán kívüli rendszeres foglalkozásokon a résztvevők mozgáskészség fejlesztéssel, tánctechnikai képzéssel foglalkoztak, kiemelt területe volt a fejlesztésnek a színpadon való tájékozódás, valamint a dramaturgiai ismeretekbe való bevezetés. A helyzetgyakorlatok során elsajátított nem táncos mozgások – lépések, gesztusok, színpadi séta -, elengedhetetlenek az előre mutató, dramatikus elemeket tartalmazó táncprodukciók létrehozásához. A hangképző gyakorlatok, a népdalok tanulása, a népdaléneklés technikájának elsajátítása zenei tehetségterület fejlesztését célozták. A program eredményeképp – közös alkotói folyamat során – létrejött egy színpadi mű „Főkolomposok” címmel, amelyben a különböző táncanyagok mellett dramatikus néphagyományok, valamint egy vásár színpadi megjelenítése is helyet kapott, s a műsor egy régebben hétköznapi – ma a használatból szinte teljesen eltűnt – tárgy, a kolomp motívuma köré épült fel. A programban Darmos Éva a fogalakozások szakmai irányítójaként, vezető tehetségfejlesztőként, Kis István és Kis Demeter Erika szakértőként, Darmos István pályázati felelősként, a program szervezőjeként vett részt, s önkénteseket is sikerült e munkába bevonni. A projekt első felében beszerzésre kerültek a résztvevők számára a próbákhoz szükséges táncos karaktercipők. A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások mellett a fiatalok részt vehettek az országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár rendezvényen, ahol táncos élményeket szereztek, népzenei koncerteket hallgattak, néptánc műsorokat tekintettek meg. Szintén e projekt adott lehetőséget számukra, hogy elutazhassanak Szentendrére, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, ahol a Pünkösdi Örökség program során találkozhattak népművészekkel, hagyományőrző kézművesekkel, táncosokkal, népzenészekkel, s betekinthettek a pünkösdi népszokásokba. A program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.