2015jan_magyar_kult_napja-30
Már gyermekkorában is fontos szerepet játszott a kultúra, később a diákévek alatt rendezvényszervezéssel, közösségépítéssel foglalkozott. A diploma megszerzése után Bodrogkeresztúrban, a helyi Faluházban dolgozott, majd 13 évvel ezelőtt Sárospatakon, A Művelődés Házában folytatta munkáját. Folyamatosan képezte magát, melynek köszönhetően egyre tapasztaltabbá vált. Munkáját országszerte elismerik. Legutóbb, Sárospatakon a Magyar Kultúra Napi megemlékezésen Ködöböcz József-díjat kapott Csatlósné Komáromi Katalin, majd másnap, január 22-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma Minősített Közművelődési Intézmény címet adományozott az általa vezetett A Művelődés Háza és Könyvtárának. A munkájáról, a fejlődésről, és az elnyert díjakról kérdeztem.
Hosszú és kemény munka áll mögötted. Kultúraközvetítő munkádat nem csak itt helyben, hanem országos szinten is elismerik, megbecsülik, számítanak Rád. Mégis, hogyan sikerült ennyi szakmai tapasztalatot összegyűjtened, mik voltak azok a lépések, melyeknek köszönhetően A Művelődés Háza és Könyvtára most ezt a szép címet viselheti?
„Sárospatakon, a Magyar Kultúra Napján átvett Ködöböcz József-díj nagy elismerést jelent számomra mert azt üzeni, hogy azok akik a közvetlen környezetemben élnek, pozitívan értékelik a kultúraközvetítő munkát, amelyet itt a városban végzek.
13 évvel ezelőtt kezdtem dolgozni Sárospatakon, azt megelőzően 15 évig Bodrogkeresztúrban egy egyszemélyes faluházban megtanultam a szakma legjavát. Ezek a tapasztalatok és a folyamatos tanulás, a másoktól való új ismeretek megszerzése segít abban, hogy a sárospataki intézmény vezetését minél jobb színvonalon végezzem.
Itt Patakon az elmúlt több mint egy évtized alatt sok olyan új programot sikerült meghonosítani, amelyek az intézmény munkáját tartalmasabbá tették. Gondolok itt a szerteágazó ismeretterjesztő programokra, amelyek a mai napig is zajlanak, vagy arra, hogy sikerült a színházi közönség létszámát megduplázni, melybe szerencsére már beletartoznak a környező települések lakói is. Megőriztük, és lehetőség szerint fejlesztettük is a Művelődés Házához kapcsolódó tárgyalkotó és előadó művészeti közösségek munkáját. Igyekszünk ezek szakmai oldalát is a sajátos eszközeinkkel, forrásainkkal támogatni, a háttérmunkákhoz szükséges segítséget megadni. A Bodrog Néptáncegyüttes tavaly 60 éves jubileumát ünnepelte, a Művelődés Háza Kamarakórusa 45 éves volt, a Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely, a Rajztanárok Zempléni Alkotó Köre mind-mind kerek évfordulót ünnepelt. Ezek kevésbé látványos dolgok, de A Művelődés Háza ott áll mögöttük. Új közösség is alakult, hiszen a Foltos Pille Kör 2004-ben jött létre, és már nemzetközi illetve hazai elismeréseket is szereztek az elmúlt tíz év alatt.
Fontos kiemelni, hogy a Művelődés Háza új szerepekben is megmutatkozott. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-magyarországi képviseleti pontjaként működik a Ház 2009 óta. Ez nagyon sok határon túli kapcsolatot eredményezett nekünk, valamint olyan új irányokba is el tudtunk indulni, amelyek korábban nem jellemezték az együttműködéseket (képzések, konferenciák, kiállítások, tapasztalatszerző látogatások). A határon túli együttműködésbe több intézményt is bevontunk az ország különböző pontjáról. A Kulturális Központok Országos Szövetségének tagintézményei rajtunk keresztül is építik erdélyi kapcsolataikat.
Másik nagyobb mérföldkő volt, amikor az intézmény akkreditált felnőttképzési intézmény lett. Ez tette lehetővé számunkra, hogy számos olyan Európai Uniós pályázatban vegyünk részt, amely nem csak anyagi megerősödést hozott, hanem sok olyan térségi szerepvállalást eredményezett, amely korábban nem volt jellemző. Képzési programjainkba (szőlőmunkás, szociális segítő, borturizmus, közművelődési szakemberek képzése) minden pályázat esetében bekapcsoltuk a járás településein élőket is. A napokban záruló „Legyen álmod kerekerdő” programunk hat oktatási intézmény részvételével zajlott, Kenézlőtől Tolcsváig. Mindig ügyelünk arra, hogy a Művelődés Házának a városon túli hatóköre is előtérben legyen.
Az évek alatt három nagy szervezeti átalakulás is történt. 2005-ben a Moziüzemeltetését vállaltuk fel. Akkori pályázatoknak köszönhetően megújult és kialakult az a forma, amelyet ma is láthatnak a nézők. A nagy technikai fejlesztést tavaly, a fenntartó önkormányzat segítségével és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával tudtuk megvalósítani. Ez az intézményegység is eredményesen működik és a kor kihívásainak is megfelel.
A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár integrálása 2008-ban történt. Az épületünkben működött korábban is az intézmény, de az elmúlt években teljes egységben együtt dolgozunk. Azt hiszem, hogy ez mind a két szakmaterületnek jót tett. Az olvasók az új programok megjelenését és egyéb lehetőségeket is megláttak az intézményegységben, ahol szintén két sikeres Európai Uniós pályázatnak köszönhetően jelentős infrastrukturális fejlesztéseket is végrehajtottunk.
A harmadik nagy átalakulás az Újbástya Rendezvénycentrumnak az átvétele volt, melyet a képviselő-testület határozatlan időre a Művelődés Házához csatolt. Itt is igyekszünk tartalmas programokat kínálni. Ha visszatekintünk az elmúlt évek kiállítási anyagaira vagy a konferenciákra, akkor kijelenthetjük, hogy sikeresen kapcsoltuk be ezt az intézményt is a „vérkeringésbe”. A két épület, az egyedi adottságainak köszönhetően jól kiegészíti egymást. Amit a Művelődés Házában nem tudunk jó körülmények között megrendezni, annak biztos otthona a Bástya, és ez fordítva is igaz.
A tavalyi évnek nagy lehetősége volt a Makovecz Imre téri programok elindítása. Ezeket a rendezvényeket az önkormányzattal közösen, előre megtervezetten és átgondoltan vittük véghez. A visszajelzések szerint nem hiába dolgoztunk, hisz a lakosság pozitívan fogadta a törekvéseinket.
Ezek a momentumok sok és sokfajta újragondolást jelentettek a mindennapi vezetői munkámban is. A Művelődés Háza csapata – úgy gondolom – egységes volt mindig, amikor új kihívások elé nézett. Ezeket sikerült jól megvalósítanunk és a város életében minél eredményesebben tudjuk működtetni az intézményt” – nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin.

A Művelődés Háza évek óta minőségi munkát végez, színes a programjainak listája. Véleményem szerint jogosan érdemelte meg a címet! Készültetek erre?
„Az egyéni elismerés mellett nagy öröm volt A Művelődés Háza és Könyvtára egész csapatának, hogy a Minősített Közművelődési Intézmény címre beadott pályázatunkat pozitívan értékelte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
Erre a megmérettetésre tudatosan készültünk, hiszen az intézményből négyen elvégeztük az „Önértékelés a közművelődésben” elnevezésű képzést. A tanfolyam ideje alatt már belekóstoltunk abba, hogyan és miként kell a közművelődés 12 főterületre besorolt alaptevékenységét a szakmai protokoll szerint napi szinten értékelni, tervezni, adminisztrálni és az eredményeinket láthatóvá tenni. Tavaly májusban jelentkeztünk a Minisztérium pályázati felhívására, szeptember elejére készítettük el a több száz oldalas anyagot. November hónapban volt a mintavételes helyszíni auditvizsgálat, ahol az elvégzett munka körülményeit külső auditorok vizsgálták meg. Minden szakmai tevékenységünkbe alaposan belenéztek, és a címre pályázott négy kiemelt területet (rendezvényszervezés, művelődő közösségek működtetése, nemzetközi kapcsolatok, felnőttképzés) javasolták a pályázat elnyerésére. A díjátadásra a Minisztérium szervezésében került sor, ahol rajtunk kívül 15 intézmény részesült még ebben a megtisztelő címben.
Ez az elismerés további feladatokat jelent, valamint a munka tökéletesítését is. A címet most három évig viselhetjük majd újból, hasonló pályázati keretek között kell megmérettetni magunkat ahhoz, hogy erre a jövőben is jogosultak legyünk. Úgy hiszem, hogy a szakmai munkatársi körnek ez mindenképpen egy motivációt jelent, és ha már egyszer ezt elértük, akkor minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a jövőben is megőrizzük.”

Kati az évek során folyamatosan képezte magát, sokrétű tudásra tett szert, melynek köszönhetően ma már a munkájára nem csak helyben, hanem országos szinten is számítanak.
„Személy szerint nagyon megtisztelő, hogy az elmúlt években kétszer is a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumában tevékenykedhettem, ahová országos szakmai szervezet, a Magyar Népművelők Egyesületének ajánlásával kerültem. A tavalyi évben részt vettem a város kulturális stratégiájának az elkészítésében. Ilyen irányú munkát végeztem az erdélyi Kovászna megyében is, vagy éppen Tiszaújváros önkormányzatának megbízásából. Szintén az elmúlt évben bízott meg a Képviselő-testület a helyi értéktár bizottság vezetésével. A feladatokat csapatmunkában végeztem, ahol én is sokat tanultam.
Folyamatosan részt veszek a szakmai közéletben is. 2009 óta a Magyar Népművelők Egyesülete országos elnökségének tagja vagyok, a tavalyi évtől pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesület elnöke is lettem. A Kulturális Központok Országos Szövetségének elnökségében öt évig, 2009-2013 között tevékenykedtem. Ezek a szakmai kihívások mindig hozzátesznek a napi munkához és egyfajta szélesebb látókört is biztosítanak.
Ezek a legnagyobb mérföldkövek, amelyek az elmúlt 13 évemet jellemezték. Ahogy a díjátadó ünnepségen elmondtam, az a legfontosabb számomra, hogy a helyi szolgáltatást igénybevevőktől megkapjuk azokat a visszajelzéseket, amelyek inspirálnak minket, újabb és újabb rendezvények kitalálására, létrehozására.”
Csatlósné Komáromi Katinak és A Művelődés Háza és Könyvtárának még egyszer szívből gratulálok és kívánom, hogy a későbbiekben is ugyan ilyen színvonalas munkát végezzenek, mint most!
Hadobás Ingrid