A Művelődés Háza és Könyvtára közössége megrendülten értesült arról, hogy Dr. Muha Miklós váratlanul elhunyt.

A táncos generációkat összefogó és nevelő közösségi ember meghatározó szerepet töltött be a város közösségi és kulturális életében. A Bodrog Néptáncegyüttes jeles évfordulóinak szervezésekor, közös ünnepségek lebonyolításakor is meggyőződhettünk fáradhatatlan munkabírásáról, optimista hozzáállásáról. Ezen alkalmakkor minden munkatársunkhoz volt egy-egy kedves szava, humoros története. Sárospatak Város Önkormányzata 2019-ben Ködöböcz József díjjal ismerte el munkáját. Az ott elhangzott életút ismertetővel emlékezünk rá.

Muha Miklós 1949-ben Sárospatakon született, Miskolcon szerzett gépésztechnikusi oklevelet. Első egyetemi diplomáját már munka és család mellett szerezte, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem gépészmérnöki karán. További tanulmányai a Budapesti Kertészeti Egyetemen folytak, 1983-ban Kertészeti Tudományok doktora lett.

Kulturális rendezvények szervezése és finanszírozása témakörben szerzett felsőfokú kulturális menedzser oklevelet. Felső vezetői beosztásai mellett is mindig maradt ideje a családra, valamint a munkahelyi és városi közösségi életben való részvételre. Mindig kész volt arra, hogy tudásával, tapasztalatával Sárospatak város hírnevét öregbítse.

1969-1982-ig, 13 éven át aktívan táncolt a Sipos György főiskolai tanár által vezetett Bodrog Néptáncegyüttesben. Itt ismerkedett meg a hagyományőrzés fontosságával, a néptánc szépségével és a személyiségformáló hatásaival, a tánc közösségformáló lehetőségeivel. Nagy hatást gyakorolt rá Sipos György egyénisége.

Muha Miklós a mozgás és a tánc szeretetével családjának is példát mutatott. Mindhárom gyermeke több évig táncolt a Bodrog Néptáncegyüttesben, lánya Réthiné Muha Krisztina pedig hivatásának választotta a tánc tanítását. Ma már unokái is táncot tanulnak.

14 éven át szervezte és menedzselte a Bodrog Néptáncegyüttes munkáját, külföldi belföldi fellépéseit. 2000-től a Bodrog Néptáncegyüttes Sárospatak Egyesület elnöke volt.

1998-ban megalapította  és azóta is működtette a jelenleg Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola néven ismert intézményt. A településeken több száz diák néptáncot, társastáncot, moderntáncot és balettet tanulhat. Vezetése alatt hatékony együttműködéseket alakított ki Szlovákia, Ukrajna, Lengyelország és Románia művészeti iskoláival.

Az iskola fenntartója a Sipos György Alapfokú Művészet Oktatási és Nevelési Közhasznú Alapítvány, melynek kuratóriumi elnöki tisztségét látta el Dr. Muha Miklós.

A felsorolt sokrétű tevékenység, a hosszú időn át a közösségért végzett munka, a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola megalapítása és fenntartása, a város kulturális életében betöltött szerepe alapján kapta meg 2019-ben a Ködöböcz József díjat.

Emlékét tisztelettel megőrizzük.